Idrett for alle – hele livet

Utsatt oppstart av friidrettstrening for de yngste

Vi utsetter oppstart av friidrettstrening for de aller yngste et par uker. Vi vil informere både på hjemmeside og på Spond når vi starter opp igjen. Vi beklager dette, men lover å komme sterkt tilbake.