Idrett for alle – hele livet

Treningstider triatlon

I et fleridrettslag som IL Norodd har triatlongruppa det beste utgangspunktet for å tilrettelegge til målrettet og allsidig trening uansett hvilke ambisjoner du har. Triatlon er en gren som inviterer til variasjon i treningen med svømming, sykling og løping. For mange er terskelen for å begynne med triatlon svømmedelen. Vi har derfor fokusert på fellestreninger i svømming som kjerneaktivitet. Utvikling av en god svømmeteknikk vil være i fokus og erfaringen er at ved instruksjon og rett utstyr kan alle bli dyktige svømmere. I Sommerhalvåret organiserer vi også trening i sjø i Kristiansund og på Frei.

FELLESTRENINGER

Svømmetrening i Atlanterhavsbadet: Mandager sammen med IL Norodd Svømmegruppe
Onsdager 20:00-21:00

Sykkelgruppa i IL Norodd har flere tilbud som kan utvikle deg som triatlet. Det sykles ute mer eller mindre hele året og med variasjon i alt fra langturer 80-90 km til intervalløkter og bakkedrag i nærområdene. I tillegg er det innendørs trening, spinning, gjennom høst og vinter.

Treningstider sykling

Friidrettsgruppa i IL Norodd har flere treningsgrupper som er tilrettelagt flere målgrupper med hensyn til alder og nivå. Triatlongruppa har benyttet seg av muligheten for å delta på RUN FOR FUN som gjennomføres hver tirsdag. Her kan man velge mellom ulike treningsprogram/aktiviteter.

Treningstider friidrett

EGENTRENINGER

Det kreves en god del egentrening dersom man ønsker å utvikle sine ferdigheter i triatlon. Fellesaktivitetene organisert i hele IL Norodd gir en bredde i treningstilbud og utvider en aktiv deltagers kontaktnett på treningsressurser og treningsvenner. Kanskje kan en i friidrettsgruppa hjelpe deg med løpeteknikk på en fjelltur, eller en i sykkelgruppa bidra med tips til sykkel og utstyr,

Registrering av deltagelse og kommunikasjon rundt treninger foregår på SPOND, annen informasjon finner du på denne siden

spørsmål til trening og deltagelse kan rettes til kontaktperson for IL NORODD triatlon

Anders Marthinussen

mobiltelefon 906 29 563