Idrett for alle – hele livet

Treningsleir i Italia

Fire utøvere fra Norodd er med kretsen på treningsleir i Italia. Lene Hoel er også med som trener. Det trenes to ganger hver dag og utøverne får lagt et godt grunnlag og får god veiledning før utendørssesongen.

Fra venstre: Eskild Høgset, Ida Aarø Holten, Tor Jakob Lien og Nikolai Ulvund.