Idrett for alle – hele livet

Treningsavgift

Norodd har det siste året foretatt store investeringer og rigget klubben for fremtiden. Dette gir klubbens medlemmer mange gode tilbud og muligheter:

· Bruk av sykkelsalen hvor det er installert 16 smart-sykler med mulighet for Swift-sykling. Dette er et helt spesielt tilbud som det finnes ytterst få av i Norge.

· Bruk av treningslokalet som har treningsapparater for ca. kr 1,2 mill. inkl. siste bestilling av fastapparater.

· Begge garderobene har badstue. Disse skal nå utvides for å ha plass til flere.

· Vi leier innendørs løpebaner av kommunen.

· Vi har et selskapslokale som kan benyttes etter trening. Disse lokalene kan også leies til private arrangement (dåp, konfirmasjon, bursdager, osv.) – medlemmene får 50 % rabatt ved slike arrangement.

· Vi tilbyr gruppetreninger tilpasset medlemmenes ønsker og nivå. Trene sammen med andre gir ekstra motivasjon. Barnegruppene har egne trenere.

· Voksne i friidrett- og sykkelgruppen får et svømmetilbud på mandager kl. 19.30 – 20.30 og onsdager kl. 20.00 – 21.00.

· Trial-gruppen har tilbud på lokaliteter og trenere.

· Vi tilbyr et godt miljø. Gjennom deltakelse i våre treningsgrupper kan du få et sosialt nettverk.

Ovennevnte tilbud påfører klubben store kostnader hvor det er naturlig at medlemmene må bidra for å sikre økonomien for klubben. Norodd må derfor innføre treningsavgifter. Hittil har det i hovedsak vært svømmegruppen som har hatt treningsavgifter for å dekke sine driftsutgifter – nå må vi innføre dette også for de øvrige gruppene. Styret ble derfor enige om å innføre samme treningsavgift for sykkel, triatlon og friidrett. Vi ønsker å holde treningsavgiften lavest mulig for barn og unge og vil med virkning fra 1. januar 2024 innføre følgende treningsavgift:

Kr 1.200 pr år (kr 100 pr. mnd.) for aldersgruppen til og med 19 år Kr 2.400 pr år (kr 200 pr. mnd.) for medlemmer over 19 år Treningsavgiften betales halvårlig.

Klubben har testet nivået på treningsavgiften opp mot andre sammenlignbare klubber og ser at vi fortsatt har en lav treningsavgift, spesielt hensyntatt det totale tilbudet vi nå kan gi våre medlemmer.

Styret i Norodd