Idrett for alle – hele livet

Gruppestyre sykling

Miguel Einset – Leder

Trond Wollan – Økonomiansvarlig 

Jonas Holten – Ansvarlig barn og ungdom