Idrett for alle – hele livet

Gruppestyre sykling

Jan Frode Helmersen – Leder

Tomas Skrøvseth – Nestleder 

Jonas Holten – Ansvarlig barn og ungdom