Idrett for alle – hele livet
Idrett for alle – hele livet

Aktiviteter 2021

Norodd Neas Terrengsykkelskole mandager på Storbakken mai, juni og august, september  

Vårmila i løpet av mai eventuelt samkjøre med Eide Idrettslag

MTB Klubbritt Prestmyra 

Lavterskel trening på mandager. Målet er å få med nye inn i sykkelgruppa. Fokus er tursykling i starten, og det legges opp til en gruppetur på mandager fra Shell

Treningsmål 2021

Styrkeprøven, Lillehammer – Oslo og Trondheim – Oslo 11-13 juni. To grupper, mål 17 timer og 19 timer (Landevei)

Birken: 28. august (MTB)

Aktuelle fellesritt med samkjøring og felles overnatting

Ålesund ÅOC rittet 9. mai (Landevei), Molderittet 23. mai (Landevei, Molde Enduro (MTB), Molde Challenge 17 og 18 juli (MTB), Offroad Valdres (MTB) 7. august, TransØsterdalene (MTB) 13-15. august, Fannefjordrittet (MTB)?. august