Idrett for alle – hele livet
Idrett for alle – hele livet

Svømming

Norodd svømmegruppe driver svømmeopplæring og konkurranse trening i alle nivåer.

Helt fra svømmeskole til elitesvømmer.

Mere info kommer våren 2021