Idrett for alle – hele livet

Saksliste årsmøte 2023

Artikkel oppdatert 25.03.2023

Norodd skal ha årsmøte i klubblokalet i Konsul Knudtzons gate 1 onsdag 29. mars kl. 19.00. Følgende saker skal behandles.

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Godkjenning av innkallingen
 7. Godkjenning av sakslisten
 8. Årsrapport for perioden 2022/2023
 9. Behandle:
  • Regnskap 2022
  • Styrets økonomiske beretning 2021
  • Kontrollutvalgets beretning (vil bli fremlagt under møtet)
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsette:
  • Medlemskontingent
  • Treningsavgifter
 12. Budsjett 2023 (vil bli fremlagt under møtet)
 13. Valg

Gruppenes årsrapporter:

Dokumenter