Idrett for alle – hele livet

Saksliste årlig møte friidrett 2022

Som tidligere annonsert vil friidrettsgruppa ha årlig møte 9. mars kl. 19.00 i klubblokalet.

Saksliste

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder, møtesekretær og to møtedeltagere for underskrift av møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjett
 8. Utdeling av utmerkelser
 9. Valg
  1. Valg av styremedlemmer:
   Styreleder (ikke på valg) – Ole Birger Ulseth
   Nestleder (på valg) – Tron Kjønnø
   Styremedlem (på valg) – Magnhild Fiske
   Styremedlem (ikke på valg) – Martin Melland
   Styremedlem (ikke på valg) – Grete Leren Kroknes
   Styremedlem/ungdomsrepresentant (på valg) – Christoffer Johansen
   Varamedlem nr. 1 (ikke på valg) – Marit Vaagland
   Varamedlem nr. 2 / ungdomsrepresentant (på valg) – Nikolai Røeggen Ulvund
  2. Valg av representanter til valgkomitéen
 10. Avslutning

Klubbens medlemmer ønskes velkommen!