Idrett for alle – hele livet

Protokoll ekstraordinært årsmøte 31.01.2022

I ekstraordinært årsmøte 31. januar vedtok et enstemmig årsmøte følgende:

Årsmøtet gir sin tilslutning til at IL Norodd på grunnlag av framlagte byggeplaner og forslag til finansiering gjennomfører byggingen av nytt klubbhus på Atlanten stadion. Hovedstyret gis fullmakt med støtte av regnskapsfører og annen intern kompetanse til å inngå kontrakt med totalentreprenør, foreta opptak av nødvendige lån i Sparebanken Møre i tråd med finansieringsplanen, framforhandle og inngå avtaler med framtidige leietakere – samt å videreføre dialogen med IL Braatt om salg av Konsul Knudtzons gate 1 og gjennomføre salget.

Vi har med dette nådd en viktig milepæl i IL Norodds historie, og fremtiden for idrettslaget ser lys ut. Ved å samle all vår aktivitet i Atlanten-området vil vi stå enda bedre rustet til å være en organisasjon å regne med når det gjelder å spre idrettsglede, engasjement og samhold. Idrett for alle – hele livet!

En gledens dag. Her deler av arbeidsgruppen som har jobbet (og fortsatt jobber) med prosjektet; Johan Aas, Ole Birger Ulseth og Per Dagfinn Fagerli. Takk for den fantastiske innsatsen som gjøres!

Protokoll

Protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet kan i sin helhet leses her.