Idrett for alle – hele livet
Idrett for alle – hele livet

Om IL Norodd

IL Norodd ble stiftet 12. november 1929. I lagets lover §1 stod det at Norodd skulle fremme «sunn idrett og godt kameratskap». Det var ikke enstemmig like populært med en ny klubb i Kristiansund. Det ble sagt at Norodd er et «ugress i idrettsmarken», men stifterne tenkte at intet er så voksevillig som ugress og Norodd var kommet for å bli. De første grenene var særskilt ski og friidrett.

Dameidretten kom inn i laget 1931.
1958 ble Norodd senior stiftet. 1967 ble sykkelgruppen stiftet. 1970 ble svømmegruppen gjenopprettet. 1973 ble orienteringsgruppen stiftet ( fram til midten av 1990) 1997 ble det startet opp en løpegruppe for kvinner.
2015 ble triatlongruppen stiftet.

Sammen med IL Braatt eier Norodd Konsul Knudtzonsgt. 1. Dette består av møtelokale med kjøkken (som leies ut til interesserte ), egne klubblokaler og arkiv. Huset inneholder 10 leiligheter og 2 forretningslokaler som alle er utleid.
Alt om Norodd er vel dokumentert i et fantastisk arkiv etter Stein Ohr, som videre bestyres av Ola M. Hilstad (ønsker man å lese om idrettslaget og dets historie så kan man kontakte Ola).

Her holder vi til og trener: