Idrett for alle – hele livet

Om IL Norodd

IL Norodd ble stiftet 12. november 1929. I lagets lover §1 stod det at Norodd skulle fremme «sunn idrett og godt kameratskap». Det var ikke enstemmig like populært med en ny klubb i Kristiansund. Det ble sagt at Norodd er et «ugress i idrettsmarken», men stifterne tenkte at intet er så voksevillig som ugress og Norodd var kommet for å bli. De første grenene var særskilt ski og friidrett.

Dameidretten kom inn i laget 1931.
1958 ble Norodd senior stiftet. 1967 ble sykkelgruppen stiftet. 1970 ble svømmegruppen gjenopprettet. 1973 ble orienteringsgruppen stiftet ( fram til midten av 1990) 1997 ble det startet opp en løpegruppe for kvinner.
2015 ble triatlongruppen stiftet.

Alt om Norodd er vel dokumentert i et fantastisk arkiv etter Stein Ohr, som videre bestyres av Ola M. Hilstad (ønsker man å lese om idrettslaget og dets historie så kan man kontakte Ola).