Idrett for alle – hele livet

Nye retningslinjer for kommunikasjon

For å vise at IL Norodd er en klubb med mange tilbud har vi satt opp nye hjemmesider.

Vi vil også restrukturere innholdet og gruppene som finnes på Facebook. Vi vil kontakte de ulike side- og gruppeadministratorene for å samle alle sider og grupper.

Arbeidsgruppen består så langt av Jonas Holten og Martin Melland. Ta kontakt hvis du ønsker å bidra.