Idrett for alle – hele livet

Norodd friidrett tildelt Lerøy-lekene for 2024

Norodd har i konkurranse med klubber i hele Norge fått tildelt Lerøy-lekene for Midt- og Nord-Norge fra 2024 med mulighet for 2 års forlengelse. Vi er topp motiverte for å arrangere stevnet, og kommer til å legge inn ressurser slik at deltakerne og deres medfølgende støttepersoner sitter igjen med en kjempegod friidrettsopplevelse som de siden kan tenke tilbake på.

Om Lerøy-lekene

Lerøy-lekene er Norges Friidrettsforbunds regionale arrangement for aldersgruppen 13 og 14 år. Konseptet er en videreføring av de gamle Donald Duck-lekene, og har røtter tilbake til 1968. Utøverne tas ut til kretslag og konkurrerer på vegne av kretsen. Det er konkurranser i tre ulike regioner (Østlandet, Vestlandet og Midt- og Nord-Norge).

Lerøy-lekene – Konsept og reglement

Hensikten med lekene er å rekruttere flere til å satse på friidrett og hindre frafallet i en utsatt gruppe. Lerøy-lekene er et stevne som skal gi utøvere mestring og konkurranse på tvers av fylkesgrensene. Arrangementet skal ha en forberedende funksjon for utøverne, slik at de blir klare for UM og andre mesterskap senere. Vi ønsker at utøverne skal lære hvordan mesterskap fungerer uten at det tar fra dem motivasjonen til å drive med friidrett videre i de eldre klassene. Lekene har dessuten et sosialt aspekt som er viktig for helheten rundt arrangementet, og deltagerne oppfordres derfor til å bo sammen med hverandre under oppholdet og, ikke minst, delta på et sosialt program på lørdagskvelden.

Lerøy-lekene legger til rette for spissing, men ønsker også å favne bredt. Arrangementet skal være et inkluderende og balansert stevne med en «ja, takk begge deler»-holdning. Det nåværende konseptet gir derfor rom for både topp og bredde.

Mer info på www.friidrett.no.

Vi søker å samarbeide med kretsens øvrige klubber, nevner her klubbene på Nordmøre Tingvoll, Torvikbukt, Aure, Surnadal, Straumsnes, Sunndal, samt andre som Måndalen osv.