Idrett for alle – hele livet

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IL Norodd

Norodd innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 24. oktober klokken 19.30 i klubbens lokaler på Atlanten stadion.

Saker til behandling:

1. Jonas B. Holten har trukket seg som styremedlem og klubben må velge et nytt styremedlem som representerer sykkelgruppen.

2. Endring i vedtektene pkt 14 a). Styret foreslår: Med virkning fra og med ordinære årsmøte i 2024 skal det velges ett varamedlem til hovedstyret for hver av gruppelederne.

3. Styret foreslår: Med virkning fra og med ordinære årsmøte i 2024 foreslår styret at leder av husstyret blir et ordinært styremedlem, med samme status som øvrige styremedlemmer i hovedstyret, og at det i tillegg velges ett varamedlem for vedkommende.

Kristiansund, 10.10.23

Johan Aas
Styreleder