Idrett for alle – hele livet

Innkalling Årsmøte

Norodd skal ha årlige møter på følgende tidspunkt:

Svømmegruppa – Tirsdag 5. mars kl. 19.00

Friidrettsgruppa – Onsdag 6. mars kl. 19.30

Sykkelgruppa – Torsdag 7. mars kl. 20.00

Torsdag 21. mars kl 19.30 avholdes årsmøte i hovedlaget.

Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 7. mars.
alle sakspapirer vil i forkant bli lagt ut på hjemmesiden og i Hoopit.