Idrett for alle – hele livet

IL Norodd 92 år

De 23 ungdommene som høsten 1929 gikk sammen for å danne et nytt idrettslag i Kristiansund, møtte sannelig motstand og motvilje. En av byens aviser offentliggjorde en artikkel der det ble kritisert meget sterkt at «en flokk guttunger på egen hånd tillot seg å stifte idrettslag, arrangere skiturer og skistevner, noe som etter innsenderens mening alene tillå en annen forening». Innsenderen gikk så langt som å omtale det nye idrettslaget som «ugress i idrettsmarken».

Innsenderen tenkte kanskje ikke på at ugress gror meget villig, og resultatet er da også blitt at idrettslaget som ved starten ble kalt ugress, i dag blomstrer som aldri før, og kan sammenlignes med en velstelt hage der de forskjelligste blomster og prydbusker gror og trives.

Det var tirsdag 12. november 1929 at 23 meget unge menn, gjennomsnittsalderen var 19 år, møttes i Speiderhytta for å danne et fritt og selvstendig idrettslag.

Idrettslaget Norodd 50 år: 1929-1979

IL Norodd 92 år

Den 12. november var det altså 92 år siden IL Norodd ble stiftet! I forbindelse med både 50-årsjubileumet i 1979 og 75-årsjubileumet i 2004 ble det gitt ut jubileumsbøker, som begge er å finne tilgjengelig for de som ønsker å lese disse. Og om 8 år er det et nytt jubileum som skal feires, hvor nye prestasjoner skal hedres og gode vennskap skal stadfestes med idrett for alle som fellesnevner.

I mellomtiden er det mye spennende som skal skje, hvor et nytt Atlanten stadion kanskje blir den største enkeltstående milepælen – men viktigst av alt vennskapene, relasjonene og prestasjonene oss i mellom!

Idrettslaget Norodd 50 år: 1929-1979

Jubileumsboken ligger digitalisert og fritt tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket her: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017121348030

Den er også å finne på byens bibliotek: https://kristiansund-fb.mikromarc.no/m/kristiansund-fb/6471/Detail/Index/57287/1/2/Norodd/Title/Relevance

Idrettslaget Norodd gjennom 75 år: 1929-2004

Jubileumsboken ligger digitalisert med begrenset tilgang hos Nasjonalbiblioteket her: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071205513

Og også denne er å finne på byens bibliotek: https://kristiansund-fb.mikromarc.no/m/kristiansund-fb/6471/Detail/Index/57555/2/2/Norodd/Title/Relevance

Og antakeligvis finnes det noen eksemplarer i klubblokalet.

Idrettslaget Norodd gjennom 75 år : 1929-2004