Idrett for alle – hele livet
Idrett for alle – hele livet

Treningstider friidrett

Treningstider er oppdatert for vinteren 2021/2022, og gjelder fra og med uke 42.

Vi benytter Spond for organisering av treninger. Se bli medlem for mer informasjon om dette og Spond-kode. Kontaktpersoner for barne- og ungdomstreningene er Lene Hoel og Ketil Solli-Sæther.

Gruppe 1 (7-8 år)

 • Når: Tirsdag kl. 18.00-19.00
 • Hvor: Folkeparken
 • Innhold: Lek og introduksjon til friidrett
 • Merknad: Sammen med gruppe 2

Gruppe 2 (9 år)

 • Når: Tirsdag kl. 18.00-19.00
 • Hvor: Folkeparken
 • Innhold: Lek og introduksjon til friidrett
 • Merknad: Sammen med gruppe 1

Gruppe 3 (10-11 år)

 • Når: Tirsdag kl. 18.00-19.30
 • Hvor: Folkeparken
 • Innhold: Allsidig og variert trening med ulike friidrettsøvelser
 • Merknad: Sammen med gruppe 4

 • Når: Torsdag 18.30-20.00
 • Hvor: Straumsnes stadion
 • Innhold: Løp og ulike friidrettsøvelser
 • Merknad: Sammen med gruppe 4 og 5

Gruppe 4 (12-14 år)

 • Når: Tirsdag kl. 18.00-19.30
 • Hvor: Folkeparken
 • Innhold: Allsidig og variert trening med ulike friidrettsøvelser
 • Merknad: Sammen med gruppe 3

 • Når: Tirsdag kl. 18.00-19.00
 • Hvor: Folkeparken, oppmøte v/ Engabanen
 • Innhold: Run for fun ungdom + basistrening for ungdom som liker å løpe
 • Merknad: For 13 år og eldre, sammen med gruppe 5

 • Når: Torsdag 18.30-20.00
 • Hvor: Straumsnes stadion
 • Innhold: Løp og ulike friidrettsøvelser
 • Merknad: Sammen med gruppe 3 og 5

Gruppe 5 (15 år og eldre)

 • Når: Tirsdag kl. 19.30-21.00
 • Hvor: Nordvesthallen
 • Innhold: Allsidig og variert trening med ulike friidrettsøvelser
 • Merknad:

 • Når: Tirsdag kl. 18.00-19.00
 • Hvor: Folkeparken, oppmøte v/ Engabanen
 • Innhold: Run for fun ungdom + basistrening for ungdom som liker å løpe
 • Merknad: For 13 år og eldre, sammen med gruppe 4

 • Når: Torsdag 18.30-20.00
 • Hvor: Straumsnes stadion
 • Innhold: Løp og ulike friidrettsøvelser
 • Merknad: Sammen med gruppe 3 og 4

Run for fun

 • Når: Tirsdag kl. 18.00-19.00
 • Hvor: Folkeparken, oppmøte v/ Engabanen
 • Innhold: Ulike løpegrupper etter aktivitetsnivå og ønske
 • Merknad: