Idrett for alle – hele livet
Idrett for alle – hele livet

Friidrettsorganisasjonen

Gruppestyre

Etter årlig møte 17. februar 2021 består gruppestyret av følgende representanter.

Styreleder: Ole Birger Ulseth
Nestleder: Tron Kjønnø
Styremedlem: Grete Leren Kroknes
Styremedlem: Magnhild Fiske
Styremedlem: Martin Melland
Styremedlem/ungdomsrepresentant: Christoffer Johansen
Varamedlem nr. 1: Marit Vaagland
Varamedlem nr. 2 / ungdomsrepresentant: Nikolai Røeggen Ulvund

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg er ansvarlige for den sportslige aktiviteten i IL Norodd friidrett og består av disse.

Lene Hoel
Ketil Solli-Sæther
Eivind Fagerli
Katarzyna M. Kwit (Kasia)
Nikolai Røeggen Ulvund
Christoffer Johansen

Dommere

I 2021 var vi flere i Norodd som tok kretsdommerkurs. Etter gjennomført kurs blir man dommeraspirant i ca. 1 år før man kan godkjennes som kretsdommer.

Kretsdommerkurs: Edvin Bakken
Kretsdommerkurs: Per Dagfinn Fagerli
Kretsdommerkurs: Eivind Fagerli
Kretsdommerkurs: Johan Aas
Kretsdommerkurs/kretsstarterkurs: Ketil Solli-Sæther
Kretsdommerkurs: Lene Hoel
Kretsdommerkurs: Arnt Eilertsen
Kretsdommerkurs: Grete Leren Kroknes
Kretsdommerkurs: Ole Birger Ulseth
Kretsdommerkurs: Martin Melland

Diverse praktisk

Her finner man maler og annen praktisk dokumentasjon.