Idrett for alle – hele livet

Friidrettsorganisasjonen

Gruppestyre

Gruppestyret består av følgende representanter.

Styreleder: Silje Hårberg
Styremedlem: Magdalena Smołucha
Styremedlem: Ketil Solli-Sæther
Styremedlem: Lene Hoel
Styremedlem: Tron Kjønnø
Varamedlem: Tore Lyngvær
Ungdomsrepresentant: Nikolai Røeggen Ulvund

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg er ansvarlige for den sportslige aktiviteten i IL Norodd friidrett og består av disse.

Lene Hoel
Ketil Solli-Sæther
Katarzyna M. Kwit (Kasia)
Nikolai Røeggen Ulvund

Dommere

I 2021 var vi flere i Norodd som tok kretsdommerkurs. Etter gjennomført kurs blir man dommeraspirant i ca. 1 år før man kan godkjennes som kretsdommer.

Kretsdommerkurs: Edvin Bakken
Kretsdommerkurs: Per Dagfinn Fagerli
Kretsdommerkurs: Eivind Fagerli
Kretsdommerkurs: Johan Aas
Kretsdommerkurs/kretsstarterkurs: Ketil Solli-Sæther
Kretsdommerkurs: Lene Hoel
Kretsdommerkurs: Arnt Eilertsen
Kretsdommerkurs: Grete Leren Kroknes
Kretsdommerkurs: Ole Birger Ulseth
Kretsdommerkurs: Martin Melland

Diverse praktisk

Her finner man maler og annen praktisk dokumentasjon.