Idrett for alle – hele livet

Aktiviteter friidrett

Her er en oversikt over konkurranser og stevner som vi planlegger å delta på med våre utøvere høsten 2023. Endringer vil kunne skje som følge av avlysninger, utsettelser og nye som kommer til.