Idrett for alle – hele livet
Idrett for alle – hele livet

Friidrett

Organisering

Vi har organisert aktiviteten i fem treningsgrupper for barn og ungdom. Gruppe 1 – 2 har tilbud om én trening i uka. Gruppe 3 to treninger, gruppe 4 og 5 fire ganger pr. uke. I tillegg har Norodd startet “Run for fun”. Dette er et tilbud til alle som liker å løpe. Her er det en aktiv damegruppe, tilbud for ungdom som liker å løpe og voksne (både nybegynnere og erfarne). Her er det et tilbud til alle. Gruppene er fordelt på denne måten:

Barn og ungdom

  • Gruppe 1: 7 til 8 år
  • Gruppe 2: 9  år
  • Gruppe 3: 10 til 11 år
  • Gruppe 4: 12 til 14 år
  • Gruppe 5: 15 år og eldre

Run for fun 

  • Nybegynnere (gå og jogg 5 km)
  • 10 km
  • Intervall

Se under treningstider for mer informasjon om sted og tidspunkt. 

Ny stadion år 2022

Atlanten idrettspark er under opprustning og er ny friidrettsbane er planlagt ferdigstilt våren 2022.
Friidretts klubben ser veldig fram til å få en ny bane hvor vi kan trene og arrangere konkurranser igjen.
Friidretts banen har 8 løpebaner og gressmatte så vi kan arrangere nasjonale og internasjonale stevner.
Det planlegges å bygge eget klubbhus i tilknytning til tribune anlegget som vil skape bedre samhold i klubben.

Oversiktsbilde ny stadion