Idrett for alle – hele livet

Freikollen opp 2009-2020

Her har vi samlet samtlige resultater fra Freikollen opp i perioden 2009-2020. Fram til og med 2017 gikk løypetraséen fra Prestmyra, langs Bolgvatnet og opp ryggen fra Sommerfjøsvollen (Bolga). Fra og med 2018 følger løpet ny trasé opp fra Storbakken / Frei barneskole. I 2020 ble Freikollen opp arrangert som virtuelt stravaløp som følge av koronapandemien.

Gammel trasé via Bolga

Ny trasé fra Storbakken