Idrett for alle – hele livet

Ekstraordinært årsmøte

Torsdag 15. desember kl 19.30 i våre lokaler i Konsul Knudtzonsgt 1.


Saker til behandling:
1. Orientering om den siste utviklingen av vårt byggeprosjekt ved Atlanten stadion.
2. Øke kostnadsrammen og den langsiktige finansieringen.
Bakgrunnen for å øke kostnadsrammen skyldes i hovedsak tre forhold:
– Dekke kostnadene til innredning, profilering av bygget og Norodd, utstyr, o.a.
– Økte rentekostnader.
– Øke posten for uforutsette utgifter i tilfelle det skulle oppstå noe i sluttfasen(reservepost).
3. Bygging av terrengsykkelpark på Frei.


På vegne av Norodd
Johan Aas

styreleder