Idrett for alle – hele livet

Borgertoget 17. mai 2023

Norodd stillet i borgertoget. Vi møtes i Bendixensgate kl. 15.45. Vi har plass nummer 11 i toget, bak Kristiansund Karateklubb og foran Kristiansund Fjellklubb. Her finner du årets programkommunens nettsider.

Borgertoget er en årlig og artig tradisjon der vi viser fram litt av det klubben tilbyr