Idrett for alle – hele livet

Atlanten Games 30. juni 2023

IL Norodd inviterer til Atlanten Games på nye flotte Atlanten stadion 30. juni 2023.

Dette blir et kveldsstevne med utvalgte øvelser for senior og barn/ungdom.

Foreløpige øvelser:

  • Kvinner/menn: 100 m, 1500 m, lengde, kule, diskos/slegge
  • Barn/ungdom: 60 m, 200 m hekk, 600/800 m, lengde

Vi tar imot innspill til øvelser frem til 15. april.

Arrangementskomitéen:

Lene Hoel, tlf.: 951 81 701
Ketil Solli-Sæther, tlf.: 480 21 876, e-post: ketisol@online.no