Idrett for alle – hele livet

Årsmøte 2023

Norodd innkaller til årsmøte onsdag 29. mars 2023 kl. 19.30. Sted: Konsul Knudtzons gt. 1.

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle forslag til behandling under årsmøtet, må være klubben i hende minimum 2 uker før årsmøtedato.

Saksdokumentene vil bli lagt ut på Norodd.no

Undergruppene har årlige møter på følgende tidspunkt:

Sykkelgruppa: 08.03.2023. kl.19.00
Friidrettsgruppa: 15.03.2023 kl. 19.00
Svømmegruppa: 22.03.2023 kl. 19.30