IL NORODD SVØMMEGRUPPE

Om Norodd Svømming

Norodd Svømmegruppe driver svømmeopplæring og konkurranse trening i alle nivåer.

Helt fra svømmeskole til elite svømmer.

Mere info kommer Vinter 2020

 

sykling

TRIATLON

FRIIDRETT