POLITIATTESTER

IL Norodd er helt avhengig av tillit fra foreldre og foresatte, idretten skal være et trygt sted for alle. Derfor sender vi i disse dager ut informasjon og liste til alle gruppeledere og trenere. Ordningen omfatter trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utvikligshemming. Det gjelder også trenere/ledere som er mellom 15 og 18 år. For mer informasjon se på Norges idrettsforbund sin side om Politiattester.
Desom du har gyldig attest ( nyere enn tre år ) vil det være til stor hjelp om du viser den til gruppelederen ved første anledning.

Søke om Politiattest

Framgangsmåten for å søke om attest avhenger om du er over eller under 18 år.
Men før du begynner, må du laste ned og skrive ut «signert bekreftelse fra Norodd» Fyll inn ditt nav og fødseldato (trenger ikke alle 11 siffer.)
Er du over 18 år kan du søke elektronisk, skann inn bekreftelsen fra Norodd og last opp (om du ikke har tilgang til skanner kan du ta bilde med mobil telefonen)
Er du mellom 15 og 18 år må du fylle ut skjema på pc og skrive ut på papir. Søknaden må også signeres av foresatte og sendes til politiet per post sammen med bekreftelse fra IL Norodd og kopi av legitimasjon
Sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113
9951 Vardø

Håper på forståelse for arbeidet med attestene.
Er det noe som er uklart eller noe vi kan hjelpe til med, så kan Kjetil Solli Sæther i friidrettsgruppen hjelpe til