Organisering

Vi har organisert aktiviteten i fire treningsgrupper for barn og ungdom . Alle gruppene har egne trenere og ansvarlige. Gruppene er fordelt på denne måten

  • Gruppe 1: 6 til 8 år
  • Gruppe 2: 9 og 10 år
  • Gruppe 3: 11 til 13 år
  • Gruppe 4: 14 år og eldre
  • Veteraner: Egen organisert gruppe.
  • Damegruppa: Egen organisert gruppe

Alle treningene for gruppe 1 til 4 foregår på Atlanten Idrettspark om ikke  annet er spesielt avtalt med hver enkelt gruppe.

Ny stadion år 2021

Atlanten idrettspark er under opprustning og er ny friidrettsbane er planlagt ferdigstilt våren 2021.
Friidretts klubben ser veldig fram til å få en ny bane hvor vi kan trene og arrangere konkurranser igjen.
Friidretts banen har 8 løpebaner og gressmatte så vi kan arrangere nasjonale og internasjonale stevner.
Det planlegges å bygge eget klubbhus i tilknytning til tribune anlegget som vil skape bedre samhold i klubben. 

 

SYKLING

SVØMMING

TRIATLON