Elektronisk medlemsregister

IL Norodd har tatt i bruk KlubbAdmin som er et elektronisk medlemsregister. Alle medlemmer, både nye og eksisterende må registreres her.
Måten du registrerer deg på er å lage en profil på Minidrett.no og søker medlemskap i klubben. Vi anbefaler foreldre og foresatte om å lage seg en profil selv, og lage en til den de har ansvar for (foreldre/foresatte trenger ikke å selv være aktive eller medlem i idrettslag for å gjøre det).
 

Slik lager du profil i Minidrett:

  1. Gå inn på www.minidrett.no og trykk på «ny bruker». Her fyller du inn de brukeropplysninger det blir spurt om
    1. Her blir det blant annet spurt om fødselsnummer, dette blir ikke lagret verken hos oss i idrettslaget eller noen annen plass. Dette er kun fordi fødselsnummer er den eneste måten man kan identifisere at du faktisk er den du utgir deg for å være.
    2. De som ikke har norsk statsborgerskap oppgir at de har nasjonalitet: «annen» da kommer man unna kravet om fødselsnummer
  2. Lag så brukernavn og passord. Etter dette får du tilsendt en SMS med en kode for å bekrefte.
  3. Du har nå en aktiv bruker i Minidrett
 

Slik søker du medlemskap i klubben fra din Minidrett profil:

page2image57393984
Gå inn på Minidrett.no og logg inn
Trykk på «medlemskap» (1)
Trykk på «Finn ny klubb (2)
 
 
 
 
 
page2image57395648
Søk opp klubben du vil være medlem i (3). Resultatene kommer opp under, velg riktig klubb. (4). 
Deretter dukker det opp et nytt felt. Marker den eller de gruppene du ønsker å delta i. (5)
Dersom du vil være medlem i idrettslaget men ikke drive idrett, markerer du bare boksen vedsiden av lagnavnet.
Trykk på «Send søknad» (6)